Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phetchabun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร

แกลเลอรี่