Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phetchabun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ ๓ และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร ฉบับที่ ๐๓๕/๒๕๖๓

แกลเลอรี่