Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phetchabun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์คุณภาพน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์

ดูทั้งหมด
สถานการณ์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

สถานการณ์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก ร่วมกับสำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินในแหล่งน้ำสายหลัก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานฯ ได้แก่จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย และเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำตามประเภทและมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน รวมไปถึงเป็นฐานข้อมูลคุณภาพน้ำเพื่อใช้ประกอบการวางแผนจัดการคุณภาพน้ำในระดับพื้นที่ และหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

27 ส.ค. 64